Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Preventivní program Policie ČR
Územního odboru Plzeň – venkov
Dne 18. března 2014 navštívil naši školu nprap. Ing. Jan Koželuh z preventivně informačního oddělení Policie ČR - Plzeň - venkov, kde také zastává funkci tiskového mluvčího. Pro žáky II. stupně si připravil přednášku s následnou besedou na téma kouření a návykové látky. V přednášce se žáci dozvěděli nejen o zmiňovaných návykových látkách, ale i o jejich kategorizaci, účincích, důsledcích na zdraví, a především také o trestní odpovědnosti. K lepšímu vystižení probírané tematiky měl pro žáky připravené velmi působivé obrazové materiály z policejní fotodokumentace. V závěru byl též zmíněn nově probíhající projekt Policie ČR v Plzeňském kraji, kdy policisté se služebními psy se pohybují v okolí škol a vyhledávají držitele a distributory drog. V besedě se dostalo i na další témata, takže pan Koželuh mohl žáky upozornit z policejního hlediska také na nebezpečí číhající na každého jak na ulici, tak třeba na internetu a zároveň poradit, jak případná rizika minimalizovat, či jak se v případě ohrožení zachovat. Věřím, že žáky tato akce zaujala i poučila, a proto v budoucnu určitě spolupráce s informačně preventivním oddělením policie opět využijeme.