Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Ukázkový den

Ukázkový den

6 photos

Ukázkový den SŠ Kralovice
Žáci 8. ročníku se dne 22. ledna 2014 vypravili za doprovodu své třídní učitelky na SŠ Kralovice, kde se zúčastnili projektu „Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje.“ Úvodem byli žáci informování o možnostech studia a všech výhodách, které SŠ Kralovice nabízí. Následně si chlapci vyzkoušeli různé řemeslnické profese. Na každém stanovišti si vyslechli stručný teoretický výklad, zásady bezpečnosti práce a seznámili se se základními pomůckami pro vykonávání dané činnosti. Ve svařovně si vyzkoušeli svařování plamenem a elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2, v kovárně měli za úkol ukovat špičku z kulatiny, v zámečnické dílně rýsovali a následně skládali krabičku z pozinkovaného plechu a v dílně automechaniků si vyzkoušeli základní montážní a demontážní práce (vyměňování a vyvažování pneumatik). Zatímco chlapci se věnovali řemeslnickým profesím, dívky nakoukly do několika hodin, které se vyučují v rámci oboru sociální činnost, a dále si prohlédly ubytovací zařízení pro studenty SŠ. Ukázkový den byl zakončen prostorem pro dotazy a celkovým zhodnocením akce.

Fyzika v domácnosti

Fyzika v domácnosti

9 photos

Projektový den „FYZIKA V DOMÁCNOSTI“
Dne 13. 1. 2014 se žáci 2. stupně ZŠ Blatnice zúčastnili projektového dne, který pro nás připravilo oddělení obecné fyziky Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Žáci vyslechli přednášku o výrobě a recyklaci plastů, hned poté je čekaly fyzikální pokusy s využitím plastů, které si i vyzkoušeli. Ve druhé části dne si vlastnoručně vyrobili periskop, malou větrnou elektrárnu, kompas, kelímkový telefon a zdroj elektrického napětí z brambor. Dále si vyzkoušeli, jak člověk slyší, jak zhasnout svíčku bez foukání, dostali vařené vajíčko do úzkého hrdla lahve bez doteku a viděli rozklad světla. Poznali i spoustu dalších zajímavých pokusů, se kterými se setkávají v běžném životě i doma. Žáci byli projektovým dnem velmi nadšeni, rozvíjeli si své znalosti z fyziky a získali i mnohé dovednosti a zkušenosti, které mohou využít v praxi.
Akce byla konána za podpory projektu CZ 1.07/2.3.00/35.0014-SPP VaV - Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU.