Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Ve dnech 19. a 20. 10. proběhly na Základní škole Blatnice projektové dny Školy odpovědného spotřebitele pro žáky 8. a 9. třídy.
Žáci deváté třídy měli projektový den v úterý 19.10. na téma „Spotřebitelské úvěry“ a postupně si tak vyzkoušeli svůj postoj k zadlužování, seznámili se s pravidly pro zodpovědné zadlužování, zjistili, co je spotřebitelský úvěr a porozuměli odborné terminologii z oblasti úvěrů skenováním QR kódů. Shlédli video z pořadu ČT Černé ovce zaměřené na skutečný příběh zadlužené rodiny a následně popsali chyby. Sestavili úvěrovou smlouvu a na závěr si všechny nabyté vědomosti zopakovali při tvorbě úvěrové antireklamy.
Žáci osmé třídy měli projektový den ve středu 20.10. na téma „Práva spotřebitele při nákupu mimo kamenné prodejny“. Sdělili si své zkušenosti s nákupem přes internet, vybírali známé a neznámé pojmy, seznámili se s dalšími právy spotřebitele, napsali dopis internetové společnosti o odstoupení od smlouvy a vyplnili dodací lístek, diskutovali o videu zaměřeném internetové objednávky, zahráli si scénky podle skutečných příběhů lidí, kteří nějakým způsobem získali zkušenosti s nákupem přes internet a na závěr vytvořili plakát shrnující jejich celodenní práci.
Fotografie z projektových dní naleznete ve fotogalerii, za skvělé zpracování a prezentaci děkujeme lektorce projektu paní Anně Valešové.