Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

„Posviť si na budoucnost“
I v letošním roce, konkrétně 9. 11. 2018, se žáci osmé třídy naší školy zúčastnili s paní učitelkou PedDr. K. Doležalovou akce, na níž se prezentovaly střední školy Plzeňského kraje. Tentokrát se na tomto festivalu představovalo více než 30 škol, 19 zaměstnavatelů, ale také instituce jako IPS ÚP ČR / EURES, Regionální hospodářská komora PK, Soutěž a podnikej, Info kariéra. Prvořadým účelem návštěvy této akce bylo seznámit žáky se studijními nabídkami středních škol v našem kraji a s možnostmi následného uplatnění na trhu práce. Žáci si během návštěvy kladli a někdy už i zodpovídali otázky: „Jaká je pro mě vhodná škola? Kde se tato škola nachází? Jaké musím mít předpoklady pro přijetí? Jaké předměty jsou důležité pro tento obor? Jaké dovednosti zde uplatním? Jaké získám? Jaké budu mít po ukončení studia uplatnění? ….“ Žáci tedy získávali v předstihu jednoho roku důležité informace, které jistě uplatní v deváté třídě při rozhodování o volbě vhodné SŠ. Musíme ovšem také podotknout, že festival nenabízel jen vážná témata, ale žáci si ho mohli užít i tzv. na vlastní kůži a pobavit se. Někteří si tedy nechali zhotovit nové barevné účesy, nebo si prohlédli, co umí nový elektromobil, pohráli si s živým hadem, ochutnali výrobky cukrářů a pekařů, zasoutěžili si, vrtáním do dřeva si zhotovili různé výrobky, zkoušeli pájení, vyfotili se s následnou úpravou fotografií, ale zkusili také prvky sebeobrany a naučili se pár užitečných obranných chvatů.
Nakonec všichni odcházeli plni poznatků, dojmů a s náručí informačních letáků, propagačních a upomínkových předmětů. Takže spokojenost? Určitě ano!