Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Hydrogeologická exkurze

Hydrogeologická exkurze

11 photos

Dne 14. 6. 2018 jsme se s žáky 1. stupně ZŠ vydali na hydrogeologickou exkurzi do okolí Blatnice. Pod vedením pana V. Traxmandla jsme zkoumali pozůstatky rostlin a živočichů otisklých do kamenů. Při této zajímavé činnosti děti používaly různé nástroje - kladívka, lopatičky i štětečky. Užili jsme si spoustu zábavy a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. Většina z nás si zkameněliny s otisky kůry, listů, větviček odnesla s sebou domů. Dopolední exkurze se velmi vydařila.

Školní výlet 7. třída

Školní výlet 7. třída

12 photos

Dne 31. 5. 2018 se žáci 7. třídy zúčastnili školního výletu do Plas. Nejprve navštívili konvent zdejšího kláštera, kde se dozvěděli o životě mnichů. Poté jsme se podívali do hrobky rodu Metternichů. Velmi příjemná průvodkyně nám vyprávěla zajímavý příběh o jejich životě. Poslední naší zastávkou byla zdejší malá zoologická a botanická zahrada. Zde se dětem velmi líbilo, protože si zahrály minigolf. Z Plas jsme se vraceli plni zážitků a nových vědomostí.

Den matek

Den matek

24 photos

Jak už je na naší škole tradicí, 22. května 2018 proběhla v tělocvičně besídka ke Dni matek. Všechny třídy bez výjimky se zasloužily o velice zajímavý a pestrý program. Na „pódiu“ se vystřídaly hudební a taneční vystoupení, zpěv písní sólově i ve skupinách, recitace básní a básniček, hry na hudební nástroje, různé scénky v českém i anglickém jazyce nebo parodie na známou báseň i pohádku. O organizaci i moderování celé besídky se postarali žáci 9. třídy. Poděkování jistě patří paním učitelkám, žákům i všem ostatním, kteří celou akci připravili a na které se podíleli.

Pyžamový den

Pyžamový den

7 photos

 Westpark

Westpark

23 photos

Dne 28. 5. 2018 se žáci prvního stupně zúčastnili školní exkurze ve Westparku v Plzni.
Viděli způsob života indiánů a kovbojů. Sami si vyzkoušeli rýžovat zlato, prát na valše, střílet z luku, házet lasem a podkovou, vyrobili si indiánskou čelenku, nahlédli do týpí a zatančili si indiánský tanec. Žáci také průběžně plnili vědomostní soutěž a v závěru byli tři žáci naší školy odměněni za správné odpovědi. Nakonec jsme si všichni opekli špekáčky a měli možnost si zakoupit zajímavé suvenýry.

9. třída exkurze

9. třída exkurze

4 photos

Dne 24. května se vypravila 9. třída na třídní exkurzi historickým centrem města Plzně. Společně jsme si zopakovali umělecké slohy, které reprezentují stavby na plzeňském náměstí a v jeho okolí a před Velkou synagogou jsme diskutovali o židovství a jeho začlenění do naší kultury. Kromě důležitých historických informací jsme měli čas i na odreagování při bowlingu. Většina z nás ho hrála poprvé v životě. První hra byla trochu rozpačitá a pomalá, ale jakmile jsme se dostali do zápalu hry, naše výkony se zlepšovaly a začali jsme hrát téměř jako profesionálové :-) Všechny nás to moc bavilo! I přes prudký déšť, který nás stihl na zpáteční cestě, se všem exkurze líbila.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

23 photos

Dne 9. 4. 2018 proběhl v Základní škole Blatnice zápis dětí do první třídy pro školní rok 2018/2019. Děti se seznámily s prostředím školy a novými učitelkami. Odměnou za krásné básničky a písničky jim byly výrobky od starších dětí a drobné dárky od školy.

Výchovný koncert

Výchovný koncert

10 photos

Dne 13. 4. 2018 se v tělocvičně uskutečnil „Výchovný koncert Jiřího Pytlíka“ pro žáky naší školy. Jiří Pytlík zahrál na několik hudebních nástrojů – housle, akustická kytara, elektrické housle, klávesy. Děti si mohly nástroje prohlédnout a zazpívat si. Na některé nástroje si i samy zahrály. Odměnou interpretovi byl srdečný potlesk.

Preventivní program PČR

Preventivní program PČR

5 photos

Preventivní program PČR
(KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE, ODDĚLENÍ TISKU A PREVENCE)
Dne 21. 3. 2018 absolvovali všichni žáci 2. stupně preventivní program s názvem Bezpečí, zásady, jak předcházet nebezpečí – aneb: „Já vím, co je správné.“ V přednášce pprap. Iveta Kořínková žáky seznámila s tématy: kde na nás čeká nebezpečí, jak rozpoznáme nebezpečí, nebezpečné situace a předměty, internet (co hrozí a jak ho bezpečně využívat), zásady bezpečného používání sociálních sítí, pravidla zabezpečení, kyberšikana, šikana, záškoláctví (škola, OSPOD, soud), bezpečně doma i venku, silniční provoz, drogová problematika, nejčastější trestné činy páchané mládeží a na mládeži. Přednáška probíhala zároveň s připravenou prezentací a žáci mohli v průběhu reagovat, ptát se a diskutovat o zmíněných tématech. Velmi působivé byly i dva filmy, z nichž jeden zachycoval problematiku šikany ve škole a se šťastným koncem obsahoval i rady jak postupovat, kam a na koho se obrátit. Druhý film ukázal na simulaci, co se stane při nárazu nepřipoutaným osobám v automobilu, takže rady o bezpečné jízdě i pro spolujezdce zde byly podpořeny ukázkou s možnými fatálními následky. Diskuse se také rozpoutala při tématu o drogové problematice, a to zejména v 8. a 9. třídě. Byl zmíněn vliv drog na člověka, ale i právo v praxi, aneb co se stane když… V závěrečné besedě se žáci zajímali, jak se zachovat v různých krizových životních situacích (loupež, přepadení, krádež, setkání s ozbrojenou osobou,…), jak se bránit a co je přiměřená obrana. Nakonec ještě paní pprap. Kořínková představila některé obranné prostředky a žáci si mohli např. vyzkoušet použití osobního alarmu

Masopust

Masopust

14 photos