Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Školní družina

Školní družina

126 photos in 8 sub-albums

Vánoční dílny

Vánoční dílny

18 photos

Dne 17. 12. 2018 proběhla na škole akce Vánoční dílny, kdy si žáci mohli vyrobit různé vánoční dekorace. Tato akce byla přístupná veřejnosti a samotného tvoření se zúčastnili i někteří rodiče. V následujících dnech byla udělána výstava, kterou si mohla přijít prohlédnout široká veřejnost. Mohli vidět různé dekorace z papíru jako andílky, kapříky, nebo různá přáníčka. Děti vyráběly i adventní věnce. Dětem se akce líbila.

Návštěva žákyň 9. tř. v IPS ÚP

Návštěva žákyň 9. tř. v IPS ÚP

7 photos

Návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Plzni
V rámci předmětu praktické činnosti (volba povolání) navštívily žákyně 9. třídy s p. uč. Doležalovou 15. 11. 2018 IPS ÚP v Plzni, kde měly možnost získat komplexní informace o jednotlivých středních školách i samotných povoláních, ale také o uplatnění na trhu práce v jednotlivých oborech a profesích. Dívky besedovaly s pracovnicemi střediska o povoláních, která nás obklopují, se kterými se potkáváme v každodenním životě a která jsou momentálně na trhu práce žádaná. Probraly také typy zaměstnání v návaznosti na konkrétní zaměstnavatele v plzeňském regionu. Dále si dívky udělaly kvíz, jak se známe, jací jsme, ve dvojicích zpracovávaly přehled potřebných věcí k zadaným povoláním, jejich klady a zápory a pak o tom společně diskutovaly. Následovala videa zachycující různá povolání a studium, které je k těmto profesím potřebné (např. hotelnictví a turismus, veřejnoprávní činnost, atd.). K dispozici byly také desky s informačními materiály o jednotlivých SŠ, oborech a povoláních. Nakonec si děvčata vyzkoušela zájmový test na počítačích s následnou nabídkou vhodných povolání, využila individuálního poradenství a možnosti ofotit si potřebné informace. Doufejme, že tato návštěva jim pomůže při rozhodování a volbě té správné střední školy a oboru. Hodně štěstí!

Halloween

Halloween

48 photos

Dne 24. října 2018 proběhla v tělocvičně ZŠ Blatnice již tradiční akce - Halloween. I letos byla oslava tohoto svátku v režii žáků 9. třídy. Již několik dní předem a ve středu od brzkých ranních hodin probíhaly rozsáhlé přípravy - oblékání kostýmů, líčení, výzdoba tělocvičny i přilehlých chodeb a šaten, příprava jednotlivých stanovišť včetně rozličných úkolů. Během halloweenského dopoledne se v tělocvičně postupně vystřídali všichni žáci prvního stupně a zahráli si zde různé hry a soutěže v družstvech - poznávali strašidelné zvířecí zvuky, lovili z tajuplných sklenic záhadné úkoly, prolézali kouzelným labyrintem, ochutnávali poslepu různé druhy ovoce a zeleniny, ukázali, že si při skákání přes švihadlo nezamotají nohy, trénovali svoji paměť při snaze zapamatovat si co nejvíce různých předmětů nebo odhalovali pohádkové tajemství ve sprše. Na závěr byly oceněny jak nejlepší družstva podle svých výkonů na stanovištích, tak nejstrašidelnější masky jednotlivých žáků. Celá halloweenská akce se velmi vydařila, všichni žáci i jejich paní učitelky si ji velice pochvalovali.

Posviť si na budoucnost

Posviť si na budoucnost

18 photos

„Posviť si na budoucnost“
I v letošním roce, konkrétně 9. 11. 2018, se žáci osmé třídy naší školy zúčastnili s paní učitelkou PedDr. K. Doležalovou akce, na níž se prezentovaly střední školy Plzeňského kraje. Tentokrát se na tomto festivalu představovalo více než 30 škol, 19 zaměstnavatelů, ale také instituce jako IPS ÚP ČR / EURES, Regionální hospodářská komora PK, Soutěž a podnikej, Info kariéra. Prvořadým účelem návštěvy této akce bylo seznámit žáky se studijními nabídkami středních škol v našem kraji a s možnostmi následného uplatnění na trhu práce. Žáci si během návštěvy kladli a někdy už i zodpovídali otázky: „Jaká je pro mě vhodná škola? Kde se tato škola nachází? Jaké musím mít předpoklady pro přijetí? Jaké předměty jsou důležité pro tento obor? Jaké dovednosti zde uplatním? Jaké získám? Jaké budu mít po ukončení studia uplatnění? ….“ Žáci tedy získávali v předstihu jednoho roku důležité informace, které jistě uplatní v deváté třídě při rozhodování o volbě vhodné SŠ. Musíme ovšem také podotknout, že festival nenabízel jen vážná témata, ale žáci si ho mohli užít i tzv. na vlastní kůži a pobavit se. Někteří si tedy nechali zhotovit nové barevné účesy, nebo si prohlédli, co umí nový elektromobil, pohráli si s živým hadem, ochutnali výrobky cukrářů a pekařů, zasoutěžili si, vrtáním do dřeva si zhotovili různé výrobky, zkoušeli pájení, vyfotili se s následnou úpravou fotografií, ale zkusili také prvky sebeobrany a naučili se pár užitečných obranných chvatů.
Nakonec všichni odcházeli plni poznatků, dojmů a s náručí informačních letáků, propagačních a upomínkových předmětů. Takže spokojenost? Určitě ano!

Beseda - Cyril Podolský

Beseda - Cyril Podolský

11 photos

Dne 18. 10. 2018 navštívil naši školu režisér, scénárista a animátor Cyril Podolský.
Žákům 3. až 7. ročníku představil svou tvorbu. Na ukázku jim přinesl několik svých loutek - krysáky Hodana a Huberta, potkana Edu a sádrového trpaslíka Ludvíka. Ukázal žákům jak pracně a dlouho vzniká animovaný film, z čeho se vyrábí loutky.

Přehazovaná dívky

Přehazovaná dívky

13 photos

4. místo v okresním kole přehazované dívek kategorie III.D
Dne 11.10. se dívčí družstvo ZŠ Blatnice ve složení: Aneta Routschková, Gabriela Tesáková, Nela Eleková, Eliška Jágerová, Veronika Hamerníková, Anežka Boháčová, Karolína Vránová, Aneta Hágrová a Viktorie Šmídlová zúčastnilo okresní ho kola v přehazované kategorie III.D pořádaného ZŠ Zruč-Senec. Dívky se během turnaje utkaly s družstvy základních škol Dolní Bělá, Dýšiná a Zruč. Jejich výkony se s každým zápasem neustále zlepšovaly, za což sklidily mnoho chvály od protihráček i přihlížejících. Díky tomu lze doufat, že své umístění v příštím roce ještě vylepší a získají některou z medailí. Všem účastnicím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Ivě Šusterové ze ZŠ Zruč-Senec za organizaci turnaje.

Drakiáda

Drakiáda

12 photos

Sportovní dopoledne

Sportovní dopoledne

15 photos

Dne 19. 9. 2018 se žáci 1. třídy zúčastnili akce „Sportovní dopoledne“ v Nýřanech. Prvňáčci soutěžili v hodu míčem na cíl, skákali v pytlích, vyzkoušeli si slalom s míčem a hráli si fotbal. V závěru každý dostal sladkou odměnu. Dopoledne plné sportovních aktivit se všem líbilo.

Dopravní výchova

Dopravní výchova

18 photos

Dne 19. 9. proběhla na 1. stupni ZŠ beseda s policií ČR na téma „Dopravní výchova“. Žáci si u školy prohlédli policejní vůz, podívali se na radar měřící rychlost vozidel na silnicích, mohli si vyzkoušet ochrannou vestu a helmu. Mnozí si otestovali, jakým způsobem policie provádí kontrolu hladiny alkoholu u řidičů, jakým způsobem zjišťuje požití omamných látek. Zástupci policie byli k dětem velmi vstřícní, rádi odpovídali na zvídavé otázky dětí. Beseda se vydařila.

Dětský den

Dětský den

17 photos

Dne 25. června 2018 proběhla na ZŠ Blatnice akce „Dětský den“, kterou připravili žáci 9. třídy.
Průběh akce: Brzy ráno žáci s paní učitelkou Slavíkovou vyznačili trať v lese včetně stanovišť s plněním zadaných úkolů. Náročnost úkolů byla odstupňována podle věku soutěžících.
Po absolvování úkolů na jednotlivých stanovištích v lese se třídy přemístily na školní hřiště, kde byla další stanoviště.
Dosažené výsledky se zapisovaly do záznamových archů, které na konci soutěží žáci 9. třídy vyhodnotili a stanovili pořadí tříd.
Na závěr proběhlo vyhlášení výsledků ze všech ostatních zábavních dnů, a potom bylo vyhlášení celkového umístění tříd v soutěžích Dětského dne. Za dobré umístění (1. – 3. místo) dostaly třídy diplomy a sladkosti.