Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Adaptační zážitkový kurz u Kamenného rybníka v Plzni VI. třída
Žáci 6. ročníku v letošním školním roce začali svoji novou „kapitolu“: přechod na 2. stupeň, nová třídní učitelka, nová spolužačka, …, a tak se rozhodně hodil adaptační zážitkový kurz, kde prostřednictvím týmových her, společných aktivit a zážitků mimo školní budovu žáci s p. uč. Doležalovou „pracovali“ na vzájemném poznávání, utužování třídního kolektivu, nastavení pozitivních hodnot a dobré komunikace. V režii oblastního metodika prevence (pracovníka PPP) Mgr. M. Žižky si žáci s p. učitelkou zahráli hry jako např. Gordický uzel, Co máme společného (živá motorka, auto a letadlo) a Lovci perel. Poté žáci rozdělali oheň a připravili si společný oběd. Na závěr kurzu si všichni užili různé aktivity na „nízkých lanech“ a jako bonus si ještě vyzkoušeli venkovní posilovací stroje. Celá akce se hezky vydařila, počasí jako zázrakem přálo, a tak se účastníci vrátili spokojeni a plni zážitků.