Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Možnost seznámit se s nabídkou studijních a učňovských oborů měli žáci 8. třídy dne 1. prosince v Plzni. Akci s názvem Perspektiva ve vzdělávání Plzeňského kraje zajištovala Hospodářská komora Plzeňského kraje. V DEPU 2015 prezentovalo svoji nabídku 29 škol z celého kraje. Učitelé a žáci představovali obory, které lze studovat, požadavky pro přijetí, výsledky své práce a zároveň odpovídali zájemcům na otázky. Naši žáci se tak viděli například ovoce vyřezávané do různých tvarů, práci žáků stavebního učiliště, elektrického robota, malířské dovednosti studentů umělecké školy, elektrické přípojky, ale také balení dárků. Mohli si vyzkoušet dojení krávy, zájemkyně si nechaly nakadeřit vlasy, všichni si poslechli hru na lesní roh studentů lesnické školy a také si většina pochovala či pohladila živého hada. Žáci se zapojili i do soutěží, v nichž vyhráli různé ceny. Po návštěvě DEPA 2015 následovala tematická prohlídka Plzně a návštěva vánočních trhů. Zde se žáci podívali na práci kováře, pohladili si zvířátka, zazvonili na zvonek a posilnili se dobrotami po náročném dnu. Protože mysleli i na svoje bližní, zakoupili zde také dárky. Zbývala už jen návštěva kostela na náměstí Republiky. Akce se žákům velice líbila a věřím, že byla nápomocná k rozhodnutí, které je v příštím roce čeká.