Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Masopust

Masopust

43 photos

Oblíbenou tradiční akcí naší školy se stal v posledních letech také masopustní průvod. Žáci i tentokrát do průvodu vyrazili v krásných, nápaditých a mnohdy i vtipných maskách. Za hudebního doprovodu z obecního rozhlasu tedy procházeli Blatnicí svatební družiny, pohádkové bytosti, dědek s bábou, zvířátka, kostlivci, strašidla, Mexičan, skupina „nenápadných“ mafiánů, vojáci a mnoho dalších. Protože je vždy velmi těžké vybrat v soutěži masek tu nejlepší, rozhodli jsme se, že tentokrát tuto volbu vynecháme a uspořádáme prostě jen hezký a veselý masopustní průvod. Kdyby se však udělovala cena za originalitu, určitě by čelní místo obsadily dva hrozny vinné révy (Jana a Viky z 9. třídy), které si své kostýmy vyrobily z nafukovacích balonků. Počasí nám přálo, občané vesnice nás přišli v pěkném počtu podpořit, fotoaparáty měly napilno a k úplnosti masopustní atmosféry přispěly i chutné koblihy, které napekly pro děti paní kuchařky ze školní kuchyně. Tak masopustu zdar a za rok nashledanou!

Jarní tvoření

Jarní tvoření

26 photos

Nemůžeme se dočkat příchodu jara, sluníčka, kvetení květin, stromů. Děti v ZŠ Blatnice trochu jaro ošidily a při jarním tvoření 25. 3. si jaro přiblížily. Cílem bylo přinést si do školy a pak i domů trošku více jarní a velikonoční nálady a atmosféry. Děti vykouzlily svěží jarní atmosféru. Vajíčka si ozdobily netradičním způsobem, ale i tradičním zdobením voskem, vyrobily krásné velikonoční zápichy do květináčů, obrázky s jarními motivy, velikonoční přáníčka. Obyčejné dřevěné kolíčky se proměnily v krásné košíčky s velikonočními dekoracemi. Jarní tvoření už začalo při výtvarné výchově v 6. a 7. třídě, kdy ve spolupráci s maminkou jedné žákyně, děti vyrobily z proutí krásné velikonoční věnce a závěsy. Jarní tvoření se všem líbilo a rodiče i ostatní se mohli přijít podívat na výstavku všech 25. a 26. 3. a 27. 3. si „kousek jara“ děti odnesly domů.

Bláznivý den

Bláznivý den

9 photos

akce Bláznivý den - klobouky - přikrývky hlavy, které připravili žáci 9. třídy pro své mladší spolužáky dne 6. 5. 2013.

Bláznivé pondělí

Bláznivé pondělí

30 photos

Poslední bláznivé pondělí se konalo 25. května 2013. Po pokrývkách hlavy, teplákách a modrém oblečení se v tento den měli chlapci převléknout za dívky a dívky za chlapce. Žáci devátého ročníku opět obešli všechny třídy a přidělili každé třídě body za převleky i za kreativitu. Celkové vyhodnocení bláznivých dnů proběhne v rámci Dětského dne v pátek 31. května 2013. Podle prvních informací je stav velice vyrovnaný, a proto jsme všichni velice zvědaví, jak to dopadne.

Den matek

Den matek

24 photos

Zdravá pětka

Zdravá pětka

30 photos

Ve čtvrtek 23. 5. 2013 navštívila naši školu paní Kamila, která žákům druhého stupně představila projekt Zdravá pětka. Společně diskutovali o zásadách zdravého stravování a o složení jídelníčku. Nejvíce se žáci těšili na samotnou party, na kterou si společně připravili občerstvení formou švédského stolu. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a každá skupina tvořila zdravou svačinku pro sebe a své spolužáky. Při party si tak žáci mohli pochutnat na ovocném salátu pro piráty či na celozrnných chlebíčkách s pomazánkou a zeleninovou ozdobou. Na stole nechyběla ani červenobílá stonožka z rajčat a mozzarelly či celý talíř zdravé zeleniny společně s dipem. Osvěžit se mohli vlastnoručně připravenou hawaiskou limonádou. Žáci získali tedy nejen teoretické poznatky o zdravém stravování, ale sami se v praxi naučili připravit rychle a snadno zdravou svačinku nejen do školy.

Mladý zdravotník

Mladý zdravotník

5 photos

Dne 26. 4. 2013 proběhla v ZŠ Vejprnice okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků. Naši školu reprezentovalo družstvo žáků 2. stupně Jana Caithmelová, Kristýna Stehlíková a Adéla Hirschlová z 9. třídy, Václav Aschenbrenner ze 7. třídy a Aneta Hirschlová a Jana Klailová(náhradnice) ze 6. třídy. Naši žáci se umístili na 5. místě. Již příprava na soutěž byla pro žáky velmi užitečná. Měli možnost se v modelových situacích seznámit se s první pomocí při závažných stavech i při běžných úrazech. Během vlastní soutěže si ověřili získané znalosti a dovednosti z poskytování první pomoci, schopnost rychlého rozhodování ve stresových situacích a nutností týmové spolupráce. Úkoly, které museli řešit, byly náročné např. ošetření pneumotoraxu, poskytnutí neodkladné resuscitace aj. Zároveň si pověřili znalosti z historie ČČK,z pravidel silničního provozu a z obvazové techniky. Za své snažení byli žáci odměněni lékárničkami a drobnými dárky. Největším přínosem je pro ně příprava na nečekané zdravotní situace v životě.

Úspěšný start

Úspěšný start

11 photos

Předškoláci v ZŠ Blatnice Letos poprvé uskutečnily paní učitelky ze ZŠ Blatnice pro budoucí prvňáčky projekt nazvaný „Úspěšný start“, který probíhal v měsíci dubnu a květnu. Smyslem tohoto projektu bylo usnadnit předškolákům přechod z mateřské školy do první třídy základní školy a seznámit se s novými spolužáky. Projekt je rozdělen do pěti lekcí a jednotlivé lekce jsou zaměřeny na rozvoj řeči a myšlení, procvičení grafomotoriky, vytváření početních představ a na rozvoj sluchového a zrakového vnímání. Během projektu si budoucí prvňáčci prohlédli školní budovu, seznámili se s prostředím první třídy a rovněž poznali paní učitelky i nové kamarády. Formou hry si předškoláci procvičili správnou výslovnost a naučili se krátké říkanky. Předvedli svoji zručnost a fantazii při práci se stavebnicemi. Zjistili, kdo nejraději zpívá a kdo je nejšikovnější při sportování. Všechny děti ukázaly, jak dovedou hezky sedět v lavici, umí správně držet tužku a dokáží pečlivě vymalovat obrázek. Rodiče získali informace o požadavcích pro úspěšný start jejich dětí v 1. třídě a zároveň návod, jak předcházet případným školním neúspěchům. Po hodině strávené ve škole předškoláci jen neradi odcházeli domů a všichni slibovali, že za týden se zde opět sejdou. V závěrečné páté lekci bylo pro předškoláky na rozloučenou připravené vysvědčeníčko. Všechny děti se společně i s paní učitelkou sejdou v září v 1. třídě ZŠ Blatnice.

Hudební pořad

Hudební pořad

9 photos

Po dvou letech se do naší školy vrátil pan Kubica se svojí kytarou, aby si s dětmi zazpíval známé české písničky. Akce se konala ve školní tělocvičně a účastnili se jí žáci 1. – 6. třídy. V rámci tohoto pořadu zazněly především lidové písně a písně z pohádek. Žáci si s panem Kubicou zazpívali například píseň Statistika nuda je nebo Buráky. Pořad však nebyl pouze o zpěvu samotném, ale například i o vnímání rytmu, který měly děti vytleskat a do rytmu měly také louskat prsty. Jednu z písní měly dokonce vnímat pouze se zavřenýma očima. Žáci dostali možnost zkusit si sami vystoupit před svými spolužáky a tohoto úkolu se velice dobře zhostila Anetka Routschková z 1.třídy. Pořad si užili všichni žáci a odcházeli s písničkou na rtech.

Projektový den

Projektový den

13 photos

Žáci ZŠ Blatnice se ve čtvrtek 7. 2. zúčastnili projektového dne na oddělení fyziky Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Tato akce proběhla díky podpoře z projektu SPPVaV (CZ.1.07/2.3.00/35.0014). Vyslechli přednášku s názvem Nevěřte svým smyslům! Nevěřte zdravému „selskému“ rozumu! Věřte fyzice! Poté si ve skupinkách vyzkoušeli pokusy z fyziky v praxi. Získané poznatky zapisovali do pracovních listů. Velmi zajímavé byly i další tři přednášky Hrátky s optikou, Hrátky s elektřinou a Hrátky s plyny. Tyto přednášky byly proloženy zajímavými pokusy. Akce se žákům velmi líbila a rozšířila jim znalosti z oblasti fyziky.