Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Dne 20. 10. 2015 na Krajském úřadu Plzeňského kraje převzala paní ředitelka Blanka Hájková ocenění pro vítěze soutěže Hejtmanův pohár přímo z rukou hejtmana našeho kraje pana Václava Šlajse. Na krajský úřad ji doprovodili žáci 9. ročníku, konkrétně Aneta Maroušková, Veronika Mestlová, Jan Schneiderwind, Jakub Svoboda, Pavel Pařížský a František Ždářský, aby reprezentovali naši školu jako zástupci z řad studentů. Současně se přebírání ceny zúčastnila paní učitelka Lucie Boudová, která soutěž na naší škole organizovala. Pohár, na němž je mimo jiné vybroušeno „Nejlepší krajská škola“, nebyl však jediným oceněním. Naše škola získala také částku 10.000 Kč na nákup sportovního vybavení. V průběhu loňského jara plnili žáci školy v hodinách tělocviku jedinou disciplínu soutěže, čímž byla překážková dráha. Žáci se snažili o nejlepší výsledky v několika pokusech, které byly zaznamenávány a projevily se v konečném hodnocení. Do akce se v průběhu druhého pololetí zapojili všichni cvičící žáci naší školy. Na jaře loňského roku se na naší škole konal sportovní den, který zajišťovala Asociace amatérských sportů, jež byla organizátorem soutěže Hejtmanův pohár. I zde žáci zdatně překonávali boj sami se sebou a s časem na překážkové dráze, ale také se seznámili se zásadami první pomoci a s jízdou zručnosti. V posledních letech se naše škola snaží různými akcemi vést žáky k aktivnímu sportování, zábavným pohybovým aktivitám ve volném čase a projevům fair play. Vítězství v Hejtmanově poháru je nejen odměnou v této soutěži, ale také oceněním dlouholeté aktivity žáků a učitelek tělesné výchovy.