Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Návštěva Městské knihovny Nýřany
Dne 20. 10. 2015 navštívili žáci 6., 7. a 8. třídy Městskou knihovnu v Nýřanech. Vedoucí knihovny paní Bauerová žákům ukázala a představila, co vše MKN nabízí, seznámila je s pravidly půjčování knih a možnostmi založení členství, dále samozřejmě také s organizací knihovny samotné a se systémem uspořádání knih. Žáci se také dozvěděli, jaké knihy knihovna nabízí a jak je vybírat, vyhledávat, popř. i zarezervovat a to jak osobně, tak prostřednictvím internetu. V rámci informací týkajících se orientace v knihovně žákům připomněla i rozdíl mezi knihami beletristickými a naučnými a ukázala jim, jak jsou tyto knihy řazeny v oddělení pro mládež. Následně si žáci pomocí připraveného kvízu vyzkoušeli vyhledávat knihy podle autorů, názvů a doplňovat např. ilustrátory knih. Žáci pracovali ve skupinkách, všem se práce podařila a všechny údaje úspěšně vyhledali. Další téma přednášky a besedy se týkalo užívání internetu a upozornění na možná rizika s tím spojená. Toto téma paní knihovnice zvolila jednak proto, že knihovna též poskytuje veřejný internet, ale také proto, že žáci v tomto věku jsou právě na internetu jednou z nejzranitelnějších skupin. I zde byli žáci aktivně zapojeni a zároveň si z této části besedy domů odnesli přehledně a jasně vypsaná pravidla bezpečného užívání internetu (tzv. Desatero bezpečného internetu). Protože naši školu čeká příští týden beseda se známou a oblíbenou spisovatelkou Ivonou Březinovou, představila nám paní knihovnice na naše přání její rozsáhlou tvorbu a ukázala nám všechny knihy, které od ní v knihovně mají. Žáci si poté mohli knihy prohlédnout a přečíst si k nim připravené anotace. Závěrem naší návštěvy dostali žáci prostor na volný pohyb po knihovně, vyhledávání a pročítání knih podle vlastního výběru. Abychom nezapomněli zmínit, Městská knihovna Nýřany nabízí také v prvním patře muzejní část se stálou výstavou o historii Nýřan a okolí, doplněnou o expozici environmentální. I prohlídka této části budovy byla pro nás zajímavá a poučná a myslím, že v budoucnu využijeme i některé tematické nebo příležitostné akce a výstavy zde uskutečňované. Na závěr už jen zbývá shrnout, že akce žákům přinesla poučení i zábavu a poznatky jistě využijí nejen v hodinách literatury, při účelném využívání volného času, ale v neposlední řadě také v rámci projektu zaměřeného na čtenářskou gramotnost, do kterého je celá naše škola zapojena (Čtenářská gramotnost –Výzva 56).
PaedDr. K. Doležalová