Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Škola Zdravé Pětky - 12.11.2012 V rámci výukového programu se žáci seznámili se zásadami zdravého stravování a složením jídelníčku. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a získávali body (zdravé pětky) do kasičky. Ty obdrželi za splnění úkolu a za správné odpovědi na otázky. Po seznámení s pyramidou zdravého stravování každá skupina sama doplňovala tuto pyramidu pomocí magnetů. Žáci dále ochutnávali různé nápoje, se zavřenýma očima ovoce a zeleninu. Snažili se je rozpoznat. Žáci také vytvářeli veselé obrázky z nakrájených kousků ovoce. Na konci programu došlo k vyhodnocení práce všech skupin a vítězná skupina získala zdravou odměnu – ananas a mango. Všichni zúčastnění obdrželi vysvědčení se samými zdravými pětkami. Žáci si celý výukový program užili.